A kosár üres

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK


Hatályos: 2017. január 9. napjától 

§ 1 Érvényesség

Jelen Általános Szerződéses Feltételek hatályosak a Teka Magyarország Zrt. terméksorából kiválasztott árucikkek esetében, amennyiben azokat a www.tekakonyha.hu honlapon (továbbiakban: „Teka Online“) keresztül rendelik meg. 

§ 2 Szerződéses partner

A vásárló szerződéses partnere:
Teka Magyarország Zrt., 9200 Mosonmagyaróvár Terv u. 92
Cégjegyzékszám: 0810001576, Adószám: 11125358-2-08
Vezérigazgató: Luka János
Ügyfélszolgálatunk e-mail címe: teka [k] teka.hu
Munkaszüneti és ünnepnapokon nincs ügyfélszolgálat. Ügyfélszolgálatunk telefonszáma: +36 1/311-5800

§ 3 Szerződés megkötése

(1) A vásárló a “Fizetés most” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja ezen Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényességét.
(2) A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló rendelését a Teka Magyarország Zrt. megkapta; ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását.
(3) A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Teka Magyarország Zrt. kifejezetten kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelynek keretében a Teka Magyarország Zrt. egy külön e-mail visszaigazolja a rendelés elfogadását.
(4) A vásárló a Teka Magyarország Zrt. honlapján (www.tekakonyha.hu) való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
(5) Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük hívja, vagy keresse telefonon, vagy emailen ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel állunk rendelkezésére.
(6) A Teka Online keretében vásárolt termékek továbbértékesítése nem megengedett.

§ 4 Termék rendelkezésre állása

(1) Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, a Teka Magyarország Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését. Ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.
 (2) A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető Teka Magyarország Zrt.-hez, vagy a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Teka Magyarország Zrt. -t semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége, vagy SPAM szűrése miatt számára nem hozzáférhető.

§ 5 Átvétel és szállítás

(1)   Amennyiben a Vevő rendelését a Teka márkaboltban (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.) kívánja átvenni, az áru elérhetőségéről értesítjük.. A vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést. Amennyiben a vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, a Teka Magyarország Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlási szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a vásárló az esetlegesen kifizetett árnak megfelelő összegű jóváírást kap -eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában (azaz jóváírás a hitelkártyára vagy ajándékkártyára, számlára visszautalás, illetve készpénzvisszafizetés). Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.

§ 6 Fizetés

(1) A www.tekakonyha.hu honlapon minden ár Magyar forintban van megadva, és magába foglalja az Általános Forgalmi Adót-t, de egyéb költségeket, mint például az esetleges házhozszállítást nem tartalmazza. Csomagolási költség viszont nem kerül felszámításra.
(2) A rendelési folyamat befejezése után a vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.
(3) Hitelkártyával történő fizetés kezelőcége az UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. Bank,  székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cgt.: 01-10-041348.
(4) Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. Bank,  székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cgt.: 01-10-041348.
(5) A fizetés során beírt adatokat a Teka Magyarország Zrt. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.
(6) A termék kifizetésével kapcsolatban a vásárló érdekkörében felmerülő összes költséget, - különösen de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költségeit, stb. - minden esetben a vásárlónak kell viselnie.
(7) A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 22. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint a fogyasztó - az Európai Unió kötelező jogi aktusának átültetése céljából elfogadott - jogszabályi rendelkezésen alapuló elállási jogának gyakorlása egy termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés tekintetében a kapcsolt hitelszerződést is felbontja. Ebből adódóan a 2011/83/EK irányelvnek való megfelelést szolgáló, a rendelet szerinti 14 napon belül a fogyasztó által megtett elállási nyilatkozat felbontja nem csak azt a távollévők között megkötött szerződést, amelyre az elállási nyilatkozat irányul, hanem automatikusan a járulékos szerződést, így a kapcsolt hitelszerződést is.

§ 7 Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított árucikk a Teka Magyarország Zrt. tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

§ 8 Vásárlói kör meghatározása

A Teka Online-ban ajánlott áruk értékesítése kizárólag fogyasztók, és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. Az árucikkek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. A Teka Magyarország Zrt. ennél fogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel. A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük, amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mértéket túllépi a Teka Magyarország Zrt. fenntartja magának a jogot a teljesítés visszautasítására.

§ 9 Fogyasztó jogszabályon alapuló elállási joga

(1) Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Teka Online-on vásárolt termékek tekintetében.
(2) A fogyasztó elállhat a szerződéstől az ügyfélszolgálati e-mail címünkön, (teka [k] teka.hu), vagy személyesen a budapesti Teka márkaboltban (H-1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 53.) 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - annak visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben a Teka Magyarország Zrt.  ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül Teka Magyarország Zrt. megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.
(3) Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Teka Magyarország Zrt. által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó - a 11. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével - köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni a Teka Magyarország Zrt-nek a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.
Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges:
Teka Márkabolt - Teka Magyarország Zrt. 
H-1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 53.
(4) Az elállási jog gyakorlására vonatkozó információt és nyilatkozatmintát a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található.

10. § Elállás következményei

(1) Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni a Teka Magyarország Zrt. számára a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.
(2) A fogyasztót/vásárlót terheli a termék visszaküldésének összes költsége.
(3) A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is -haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék kézhez vételekor kezdődik. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Teka Magyarország Zrt. mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).   A visszatérítés során a Teka Magyarország Zrt.  az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

§ 11 Felelősség

(1) Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésékre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Teka Magyarország Zrt. részéről történő szándékos, vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Teka Magyarország Zrt. csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Teka Magyarország Zrt. részéről az is megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon, vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.
(2) A Teka Magyarország Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.
(3) A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk azt.
(4) A Teka Magyarország Zrt. minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, Teka Magyarország Zrt. a jogszabályi keretek között az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.
(5) A Teka Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A vásárló a Teka Magyarország Zrt. honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Teka Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

§ 12 Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

(1) A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban akár a budapesti Teka márkaboltban vagy a Teka Magyarország Zrt vevőszolgálatánál a teka [k] teka.hu e-mail címen történő bejelentésnél érvényesíthető.
(2) Ha a vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.
(3) Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

§ 13 Zárórendelkezések

(1) Ezen ÁSZF a magyar törvények hatálya alá esik. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
(2) Az esetleg felmerülő vitás kérdések esetében - az értékhatártól függően - a Felek kikötik a Teka Magyarország Zrt. székhelye szerint illetékességgel rendelkező Mosonmagyaróvári Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
(3) Jelen ÁSZF egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része  továbbra is hatályban marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.
(4) A honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a Teka Magyarország Zrt., A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.
(5) Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

Teka Magyarország Zrt, 2017. január 9.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
Címzett: Teka Magyarország Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92 . E-mail: teka [k] teka.hu
 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Rendelés egyedi azonosító száma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 
Kelt.: